Mediere Şurtea

DESPRE MEDIERE


Gheorghe Şurtea
mediator
1. Ce este medierea?
Medierea este o modalitate alternativă de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane specializată în calitate de mediator, în condiţii de neutralitate, imparţialitate şi confidenţialitate. Medierea se bazează pe încrederea pe care părţile o acordă mediatorului, ca persoană aptă să faciliteze negocierile dintre ele şi să le sprijine pentru soluţionarea conflictului, prin obţinerea unei soluţii reciproc convenabile, eficiente şi durabile. În România, medierea şi organizarea profesiei de mediator este reglementată prin Legea medierii nr.192/2006 şi face parte din sistemul de justiţie, contribuind la reforma în justiţie.

2. Cine sunt mediatorii?
Mediatorii sunt persoane cu o pregătire specială în domeniul medierii, atestaţi şi autorizaţi de Consiliul de Mediere, conform Legii nr.192/2006, fiind recunoscuţi de Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti. Mediatorii îşi desfăşoară activitatea în diverse forme de exercitare a profesiei, fiind neutri şi imparţiali faţă de părţile aflate în conflict.

3. Care sunt avantajele medierii?
a. Costuri mai mici decât la instanţele de judecată.
Costurile implicate de mediere sunt mult mai mici decât costurile implicate în rezolvarea unui conflict prin instanţa de judecată. Mai mult decât atât, dacă deja aveţi deschis un proces în instanţă, dar între timp vă rezolvaţi conflictul prin mediere, la cerere, veţi primi taxa de timbru înapoi.
b. Rapiditatea ajungerii la o soluţie.

Dacă în instanţă este nevoie de foarte mult timp pentru ajungerea la o sentinţă definitivă(chiar ani), prin mediere lucrurile se desfăşară infinit mai repede. De obicei o mediere se desfăşoară pe durata a maxim 3, 4 sedinţe, dar la fel de bine conflictul poate fi rezolvat într-o singură şedinţă.
c. Flexibilitatea procesului de mediere.

Dacă din instanţă primeşti o citaţie cu data şi ora la care trebuie să te prezinţi la proces, neavând nici cea mai mică posibilitate de a modifica acea dată, la mediere, atât ziua, cât şi ora pentru şedinţa de mediere, se face de mediator împreună cu părţile implicate în mediere.
d.Participarea directă a părţilor în ajungerea la o înţelegere.

În procesul de mediere participi direct în dezbateri. De fapt TU eşti cel care ia decizii şi nimic nu se face peste voinţa ta şi decizia ta, ceea ce nici nu poate fi vorba in instanţă. Acolo alţii decid pentru tine, iar tu trebuie să te conformezi.
e. Confidenţialitatea medierii.

În mediere şedinţele sunt absolul confidenţiale. Nimeni nu ştie de conflictul tău şi nimic din ce se discută în sala de mediere nu se divulgă în afară. Mediatorul, prin lege, are obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra tuturor aspectelor care ţin de mediere. De asemenea, atât părţile aflate la mediere, cât şi avocaţii, sau însoţitorii părţilor, trebuie să semneze un acord de confidenţialitate chiar la începutul şedinţei de mediere.
f. Medierea este o procedură privată.

Şedinţele din instanţă sunt publice, iar tu eşti expus. Medierea este o procedură privată. În sala de mediere nu poate sta nici o persoană fără acordul părţilor. Tocmai de aceea şedinţele de mediere nu sunt stresante.
g. Păstrarea relaţiilor între părţi.

Oricare dintre părţi ar câştiga în instanţă, este clar că relaţiile dintre părţi nu vor rămâne prea bune, ca să nu mai vorbim de duşmăniile pe viaţă. Frumuseţea cea mai mare a medierii constă tocmai în păstrarea relaţiilor dintre părţi. Ba mai mult, soluţionarea conflictului prin mediere poate duce la noi oportunităţi între părţi. Personal, aceasta îmi place cel mai mult la mediere. Să vezi oameni care îşi dau mâna, îşi urează de bine şi continuă să aibă relaţii bune.
h. Rata mare de succes a medierii
Puţine sunt cazurile în care conflictul să nu fie rezolvat prin mediere. Uneori conflictul este rezolvat doar parţial, dar de cele mai multe ori se ajunge la o înţelegere avantajoasă pentru toate părţile.

4.Ce tipuri de conflicte pot fi mediate?
Medierea poate fi utilizată în rezolvarea unei arii largi de conflicte:
a. Drept civil-grăniţuire, revendicare, pretenţii, evacuare, obligaţia de a face, partaje, etc.
b. Dreptul familiei-divorţ, partaj bunuri comune, încredinţare minori, etc.
c. Drept penal-plângeri prealabile
d. Drept comercial-somaţia de plată, pretenţii, revendicare, evacuare, etc.
e. Litigii de muncă-drepturi băneşti, decizii de imputaţie, defacerea contractului de muncă
. f. Drepturile consumatorului-nemulţumiri, reclamaţii, etc.
g. Malpraxis-greşeli medicale, orice alte greşeli de profesie care aduc un prejudiciu beneficiarului.
h. Asigurări-constatarea amiabilă în cazul accidentelor auto fară victime, nemulţumiri, pretenţii, etc.© Birou Mediator - Gheorghe Şurtea - Toate drepturile sunt rezervate.