Mediere Şurtea

SERVICII OFERITE


Gheorghe Şurtea
mediator
Conflictul în sine nu este o tragedie. Toţi am fost şi suntem într-un fel sau altul în diferite conflicte. Tragedia apare atunci când nu ştim şi nu putem să depaşim conflictul şi rămânem prizonierii conflictului. Un conflict bine tratat se poate transforma într-o oportunitate. De cele mai multe ori însă, nu suntem în stare să depaşim singuri un conflict, ci dimpotrivă îl agravăm şi mai mult. Sunt aici ca să vă ofer asistenţă de mediere pentru rezolvarea conflictului D-voastră.

Oferta Biroului de mediator - Gheorghe Şurtea
Biroul de mediator - Gheorghe Şurtea vă oferă medierea în următoarele condiţii:
1. O bună pregătire a mediatorului Gheorghe Şurtea, dobândită prin pregătirea specială, prin urmarea cursurilor de formare a mediatorilor în cadrul Asociaţiei Centrul de Mediere Craiova. Cursul a fost avizat de Consiliul de Mediere Bucureşti. De asemenea mediatorul Gheorghe Şurtea are o bogată experienţă în mediere şi consiliere dobândită în alte forme de exercitare a medierii şi consilierii.
2. Mediatorul Gheorghe Şurtea este autorizat de către Consiliul de mediere Bucureşti, eliberându-i-se Adeverinţa nr.668/16.12.2008.
3. Mediatorul Gheorghe Şurtea îşi desfăşoară activitatea în Biroul de mediator-Gheorghe Şurtea autorizat prin Hotărârea nr. 1366/14.12.2008, emisă de către Consiliul de mediere Bucureşti.
4. Biroul de mediator - Gheorghe Şurtea, dispune de spaţiu adecvat pentru desfăşurarea şedinţelor de mediere, în condiţii de confidenţialitate, confort şi eficienţă. Biroul este localizat în zona centrală a oraşului Arad.
5. Costurile medierii constau în onorariul mediatorului şi cheltuielile făcute pe parcursul medierii în interesul părţilor. Onorariul se stabileşte de către mediator pentru fiecare caz în parte şi poate fi negociat cu părţile. Cheltuielile se stabilesc împreună cu părţile implicate în mediere. În lipsa unei convenţii speciale, conform Legii 192/2006 privind medierea, părţile aflate în conflict vor suporta în mod egal atât onorariul mediatorului cât şi cheltuielile aferente medierii.

Ce tipuri de conflicte pot fi mediate?

Medierea poate fi utilizată în rezolvarea unei arii largi de conflicte:
1. Drept civil - grăniţuire, revendicare, pretenţii, evacuare, obligaţia de a face, partaje, etc.
2. Dreptul familiei - divorţ, partaj bunuri comune, încredinţare minori, etc.
3. Drept penal - plângeri prealabile.
4. Drept comercial - somaţia de plată, pretenţii, revendicare, evacuare, etc.
5. Litigii de muncă - drepturi băneşti, decizii de imputaţie, defacerea contractului de muncă.
6. Drepturile consumatorului - nemulţumiri, reclamaţii, etc.
7. Malpraxis - greşeli medicale, orice alte greşeli de profesie care aduc un prejudiciu beneficiarului.
8. Asigurări - constatarea amiabilă în cazul accidentelor auto fără victime, nemulţumiri, pretenţii, etc.
9. Orice alte tipuri de conflicte în care părţile pot dispune.© Birou Mediator - Gheorghe Şurtea - Toate drepturile sunt rezervate.